1 g'ında 1 g Tilosin baza eşdeğer Tilosin tartarat içerir.

 


Tilosin Streptomyces fradie kültürlerinden elde edilen makrolit grubu antibiyotikdir. İlaç bakterilerde 50 S ribozomal alt birimine bağlanıp protein sentezini engelleyerek bakteriyostatik etki gösterir. Tilosin, başlıca gram pozitif bakterilere etkinlik gösterir. Tilosine duyarlı başlıca bakteriler sunlardır; Mycoplasma sp., Leptospira sp., Erisipelas sp., Haemophilus pertusii, Morexella bovis, Borrelia anserina, Treponema hyodysenteria. Tilosin özellikle Mycoplasma gallisepticum tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda oldukça etkilidir. Staph. aureus suşları arasında dirençli suşlar olusabilir.

Oral yolla uygulama sonrası sindirim kanalından hızla emilir. Uygulandıktan yaklaşık 1-3 saat sonra, pik plazma yoğunluğuna ulaşır. Vücutta değişikliğe uğramadan emilen tilosin, serbestçe bütün vücuda dağılır. Başlıca idrar ve safra yoluyla atılır.


BİO-TYLOS Oral Çözelti Tozu, tavuk ve hindilerde tilosine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Başlıca tavuklarda kronik solunum yolu enfeksiyonlarında (CRD) gallisepticum, M.synovia Leptospirasis ve hindilerde enfeksiyöz sinüsitis'in etkeni olan M.melagridis'e karşı sağaltıcı ve koruyucu amaçla kullanılır.


Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Tavuk ve Hindilerde:
Farmakolojik doz: 50 mg/kg canlı agırlık/gündür.
Pratik doz: 0,5 g Tilosin 1 litre içme suyu ile karıştırılır.
Her 100 kg canlı agırlık için 5,5 g BİO-TYLOS Oral Çözelti Tozu 10 litre içme suyuna katılarak kullanılır.


500 ve 1000 g'lık beyaz renkli polietilen kavanozlarda takdim edilmiştir.

 
 
 
Biomedsol.net  |  Her hakkı saklıdır.  | 

Marka Danışmanı Doruk Demirci