Her 1 ml çözelti, 240 mg Amprolyum ve 2 mg K3 içerir.


 

 

Bio-Amprolyum-K Oral Çözelti'nin etkin maddesini teşkil eden Amprolyum, başlıca birinci nesil sizontlar üzerinde etkilidir, böylece merozoitlerin gelişmesini engeller.
Tiamin'in (Vitamin B1) yarışmalı antagonisti olan, koksidisid etki gösteren bir antikoksidiyaldir. Amprolyum, parazit metabolizmasındaki tiaminin taklit edilmesi esasına dayanır. Bu iki bileşik arasında yapısal yönden çok yakın bir benzerlik bulundugundan yüksek yogunluklarda bulunan amprolyum, tiaminin parazit koksidilerce kullanılmasını engeller. Böylece konakçıdan daha yüksek boyutlarda tiamin gereksinmesi olan parazit koksidilerde şiddetli bir yetersizlik baş gösterir. Sonuçta gelişme ve çogalmaları inhibe edilen parazitler, konakçı vücudunun savunma mekanizmaları tarafından yok edilirler.
Amprolyum, oral yolla verildikten sonra özellikle barsak sisteminin enfekte bölümlerinde hızlı ve tam olarak bir emilim gösterir. Emilen amprolyumun hemen hemen tamamı aktif şekilde başlıca idrar ve safra yoluyla atılır.
K3 vitamini, karacigerde protrombin sentezinin gerçekleştirilmesi ve kanın pıhtılaşması ile ilgili fonksiyonlardan sorumludur. Kanın pıhtılaşması ile ilgili yakın ilişkisi nedeniyle, koagülasyon vitamini, antihemorajik vitamin ve protrombin faktör adlarıyla da tanımlanmaktadır. Oral uygulamayı takiben sindirim kanalından emilen K3 vitamini direkt kan dolaşımına geçerek geniş ölçüde vücuda dagılır. Vücuttan idrar ve safra yoluyla atılır. 


 

Bio-Amprolyum-K, Eimeria tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. maxima, E. brunetti. Hindilerde; E. adenoides, E. meleagridis, E. dispersa'dan kaynaklanan ince bagırsak, kalın bagırsak ve kör bagırsak koksidiyozis olgularının tedavisi ve koruma amacıyla kullanılır. 

 

 

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmedigi sürece, Etçi ve yumurtacı tavuklarda 35 mg/kg C.A.'dır. Ürün hayvanların günlük su tüketimi göz önünde bulundurularak günlük doz 2'ye bölünerek 12 saat arayla uygulanmaktadır. Uygulama süresi önerilen süreden fazla olmamalıdır. 


 

500 ml, 1000 ml ve 5000 ml' lik plastik şişelerde takdim edilmiştir.

 

 
 
 
Biomedsol.net  |  Her hakkı saklıdır.  | 

Marka Danışmanı Doruk Demirci