Her ml'sinde 100 mg doksisikline eşdeğer doksisiklin hiklat içeren açık sarı renkte hafif viskoz çözeltidir.

 


BİO-DOXY %10 Oral Çözeltinin etkin maddesi, doksisiklik yarı sentetik tetrasiklin derivatıdır. Genel olrak tetrasiklin grubu antibiyotiklerin Gram-pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptoccci,) Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis., Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P.haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp. ve Leptospira sp. Moraxella bovis), anaeroblar (Actinomuces sp., Fusobacterium sp.,) ve Mycoplasma sp., Chlamidia sp., Ehrlichia sp., Coxiella burnetti, Ehrlichia, Eperythrozoon'lara etkisi iyi derecededir. Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp., Enterobacteriaceace familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp., Proteus., Salmonella sp., anaerop bakterilerden Bacteroides sp., ve Clostridium sp.,ye etkisi değişkendir.
Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M.Hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir. Etki mekanizması, bakteriyel ribozomların 30S ve 50S altünitesine reversibl bağlanarak protein sentezi inhibizyonuna dayanır. Bakteriostatik etkilidir. Doksisiklin diğer tetrasiklin antibiyotiklere göre doksisiklin daha lipofiliktir, yağda iyi çözünür, yüksek oranda proteinlere bağlanır (%90) ve yarılanma ömrü uzundur (15-22saat).
Civcivlere oral yolla 10mg/kg canlı ağırlık dozda uygulandığında hızlı ve iyi emilir. Pik plazma konsntrasyonu ok 4.47 +/- 0.16 microgram/ml ve pik konsantrasyona ulaşma süresi Cmax 1.73 +/- 0.06 saattir. Atılma yarı ömrü kanatlılarda 4.6saat, buzağılarda 9.8 saattir. Oral biyoyararlılığı %41-73.4 olarak bildirilmiştir. Doksisiklin metabolize edilerek esas olarak gaita ile inaktif metabolitleri halinde atılır.

 

BİO-DOXY %10 Oral Çözelti buzağı, etlik piliç ve hindilerde bakteriyel enfeksiyonların tedavisi amacıyla kullanılır. Buzağılarda; bakteriyel orijinli diyare, koli-septisemi, bronkopneumoni,poliartritis, buzağı difterisi ve göbek kordonu iltihaplarında, Etlik piliç ve hindilerde; bakteriyel kökenli diyareler, koliseptisemi, CRD komplex, hava kesesi enfeksiyonları, salpingitis, kolera, koriza ve stafilakok enfeksiyonlarında kullanılır. 

 

 

BİO-DOXY %10 Oral Çözelti; etlik piliç ve hindilerde 10 mg/kg canlı ağırlık dozda içme suyuna katılarak kullanılır. Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde 10000 kg /c.a. için 1 L BİO-DOXY %10 ORAL ÇÖZELTİ Oral Çözelti içme suyuna eklenerek içirilir. Tedavi süresi 5 gündür. 

Buzağılarda doz 10kg c.a. için 1ml'dir. 100ml'lik pompa dozatörlü ambalajlarda pompa her basımda 1 ml solusyon çıkarır. Dolayısıyla 50gr'lık bir buzağı için 5 kez pompalanan ilaç miktarı çeyrek litre (2 çay bardağı) içme suyu içine karıştırılarak içirilir. Buzağılarda günlük doz ikiye bölünerek 12 saat ara ile içirilmelidir. İlaç uygulaması enfeksiyonun seyri göz önünde bulundurularak 3-5 gün sürdürülmelidir.


 


 

0.5, 1 ve 3 litrelik polietilen ambalajlarda kutusuz olarak pazara sunulmuştur.

 
 
 
Biomedsol.net  |  Her hakkı saklıdır.  | 

Marka Danışmanı Doruk Demirci