1 g'da 222 mg linkomisin baza eşdeğer linkomisin hidroklorür ile 444 mg spektinomisin baza eşdeğer spektinomisinsülfatpentahidrat içerir. 

 


Her iki antibiotiğin normal sağaltım dozlarında kalıtım ile, duyarlı bakteriler üzerinde, genellikle bakterisidal ve mikoplazmosidal tip sinerjiktir etkinin sağlandığı dengeli bir kombinasyondur: Linkomisin : Oral uygulamayı takiben hızla emilerek 2-4 saat içerisinde pik plazma konsantrasyonuna ulaşır. 6-8 saat süre ile etkili yoğunlukta kalır. Yarılanma ömrü 3-4 saat olup, terapötik dozda bakteriostatik, daha yüksek dozlarda bakterisid etkiye sahiptir. Bakteri rizomlarında 50S'lik alt üniteye bağlanarak, buraya mRNA 'nın bağlanmasını önleyip, protein sentezini engelleyerek etki gösterir. Ayrıca yüksek dozlarda polipeptid sentezini de inhibe eder. Değişime uğramadan idrar ve gaita ile atılır. Spektinomisin oral yollar sınırlı oranda emilir. 1-2 saat içinde pik plazma seviyesine ulaşır. Genellikle bakteriostatik etkiye sahiptir. 30 S 'lik alt üniteye bağlanarak, protein sentezini engelleme şeklinde etki sağlar. Dozun büyük kısmı, değişmemiş halde idrar ve gaita ile atılır. Linkomisin özellikle staphylococcus corynebacterium ve mycoplasmalar üzerinde etkinliğe sahip, bir antibiyotiktir. Spektinomisin ise gram pozitif ve gram negatif bakteriler üzerinde etkili bir antibiyotik olup, her ikisinin etkili olduğu sujlar:

LİNKOMİSİN (Beta heamolytic steptococcus, Staphylococcus aureus, Clostridium welchii, Clostridium perfrigens, Clostridium tetani, Neisseria türleri, Actinomyces türleri, Bacteroides türleri, Corynebacterium türleri, Campylobacter türleri, Nocardia türleri, Erysipelothrix rhusiopathiae, Treponema hyodysenteria, Haemophilus enfluenza, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma pallisepticum)

SPEKTİNOMİSİN (E.coli, Pateurella multocida, Salmonella typhimurium, Salmonella infantis, Salmonella Dublin, Neisseria gonorrhoeao, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma meleagridis, Diplococcus pneumonia, Klebsiella pneumonia, Streptococcus fecalis, Streptococcus aureus)

 


Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde 50 mg/kg CA antibiyotik aktivitesi farmakolojik doz hesabıyla 2000 kg canlı ağırlığa 150 gr ürün kullanılır.Günlük tüketilen içme suyuna ilave edilir. Tedaviye 3-7 gün süre ile devam edilir. 


150 g ve 1500 g'lık HDPE kavanozlarda takdim edilmiştir.

 
 
 
Biomedsol.net  |  Her hakkı saklıdır.  | 

Marka Danışmanı Doruk Demirci