1 g'da 240 mg Kolistin Sülfat (4.800.000 IU ) bulunur.

 


Kolistin, bacillus colistinus ( Aerobacillus colistinus ) kültürlerinden elde edilmiş bir polimiksin antibiyotiktir ( polimiksin E ). Kolistin, genellikle ( + ) 6 metil oktanoik asit olarak tanımlanan uzun zincirli yağ asidi, L –Treonin ve L –á , ã- diaminobütürik asit içeren polipeptid antibiyotiktir. İçerdiği bu aminoasitlerin amino grupları nedeniyle kimyaca bazik deterjan olarak kabul edilen polikatyonik özellikte olup, hidrofobik ve lipofilik yapıdadır. Kolistin Sülfat, bakteriyel sitoplazmik membranda bulunan fosfolipidlerin yapısında önemli ölçüde fonksiyonel bozukluğa yol açarak, hücre membran geçirgenliğini artırmak suretiyle hücreyi tahrip eder. Böylece bakterisid etki gösterir.

Kolistin Sülfat gram negatif mikroorganizmalar üzerine etkilidir. Diğer antibiyotiklere dirençli Salmonella spp., Escherichia coli, Haemophilus, Pasteurella spp., Klebsiella, Shigella, Pseudomonas ve Proteus türleri başta olmak üzere, Enterobakter, Bordotella, Brucella, Paracolon ve Vibrio türleri üzerinde de seçkin ve hızlı bir şekilde bakterisid nitelikli antibakteriyel etki yapar. Bakterilerin Kolistin'e karşı direnç kazanmaları ender rastlanan bir durumdur.

Kolistin sülfat ; beyaz – sarımsı, suda iyi çözünen bir tozdur. Kolistin Sülfat; sindirim kanalından çok az emilir. Takriben 8 saat süreyle etkili kan yoğunluğunu korur. Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır. Vücudun sıvı ve dokusal kesimlerine dağılımı iyidir; plasenta ve serebro – spinal sıvıya da geçer.

Büyük çoğunluğu değişmemiş halde ve yavaş bir hızla başlıca böbreklerle atılır. Böbrek yetmezliği halinde vücutta birikebilir. Daha az oranla da gaita ve safra yoluyla atılmaktadır 


Bio-COL %24. broyler, yumurtacı tavuk ve hindiler başta olmak üzere dana- buzağılarda karşılaşılan Gram (-) mikroorganizmaların sebep olduğu gastroenteritislerin sağaltımı amacıyla, içme sularına katılarak verilen geniş spektrumlu antibakteriyel oral çözeltidir.

Broyler, yumurtacı tavuk, hindi ve dana – buzağılarda ; Salmonella spp., Escherichia coli, Haemophilus, Pasteurella spp., Klebsiella, Shigella, Pseudomonas ve Proteus türleri başta olmak üzere, Enterobakter, Bordotella, Brucella, Paracolon ve Vibrio türlerinin neden olduğu enfeksiyonların sağaltımında kullanılmaktadır. 


Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmemiş ise :
Farmakolojik Dozu :
Kanatlılar için: 120.000 IU / kg.c.a / gün(6 mg/kg/gün)
Ruminantlar için: 80.000 IU / kg.c.a. / gün( 4 mg/kg/gün)

Pratik Doz :
Kanatlılarda : 1000 kg canlı ağırlık için, 25 g Bio-COL %24 günlük içme sularına katılarak kullanılır.
Buzağı ve Kuzularda : 100 kg. canlı ağırlığa 2 g. Bio-COL %24 hesabıyla suya katılarak verilir. 


0.5 kg ve 1 kg lık polietilen kavanozlarda takdim edilmiştir.

 
 
 
Biomedsol.net  |  Her hakkı saklıdır.  | 

Marka Danışmanı Doruk Demirci