Her ml'sinde 300 mg Florfenikol içerir.

 


Florfenikol, bir tiamfenikol türevi olup 3 konumlu karbon atomuna bağlı olan hidroksil grubu yerine kimyasal yapısında flor grubu bulunan bir bileşiktir. Florfenikol geniş spektrumlu, sentetik bakteriyostatik bir antibiyotiktir. Bakterilerin 50S ribozomal alt birimlerine bağlanarak protein sentezini inhibe eder.

Başlıca duyarlı bakteriler şunlardır:
Gram pozitif bakteriler: Actinomyces sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathie, Listeria monocytogenes, çogu Staphylococcus sp. ve Streptococcus sp. Gram negatif bakteriler: Actinobacillus sp., Bordetella bronchiseptica, Enterobacteraceae (E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp.), Haemophilus sp., Leptospira sp., Moraxella sp., Pasteurella sp.. Tüm anaeroblar genellikle duyarlıdır. İlaç oral yolla verildiğinde sindirim kanalından hızla emilir ve kan dolaşımı ile vücut dokularına yayılır. 20 mg/kg C.A. dozda uygulama sonrası idrar ve dışkıda yapılan ölçümlerde, %97' si idrarla geri kalanı dışkı ile atılmaktadır. İdrarda % 52'si değişmemiş halde, %25' i oksamik asit halinde atılmıştır. 


BİO-PHENİCOL Oral Çözelti; etçi tavuklarda E. coli'nin neden olduğu solunum yolu hastalıkları, sakkulit ve koliseptisemi tedavisinde kullanılır. 


Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde Florfenikolin etçi tavuklarda 20 mg/kg C.A. gün dozda 3-5 gün süre ile içme suyuna katılarak kullanılır. Pratik doz su tüketimine bağlı olarak her 1500 kg C.A. 100 ml BİO-PHENİCOL Oral Çözelti katılır. 


200, 500 ve1000 ml'lik polietilen şişelerde takdim edilmiştir.


 
 
 
Biomedsol.net  |  Her hakkı saklıdır.  | 

Marka Danışmanı Doruk Demirci