1 ml'de 250 mg Tilmikosin baz içerir.

 


BİO-TİLMOX Oral Çözelti; yarı sentetik makrolid antibiyotik olan tilmikosin içerir. Tilmikosin özellikle akciğer dokusuna yüksek afinitesi nedeniyle sığırlarda pneumoni enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Tilmikosinin etki mekanizması antibiyotiklerde olduğu gibi bakterilerde ribosomal 50S subünitesine bağlanarak peptid translokasyonunu inhibe etmek böylece protein sentezini engellemek esasına dayanır. Tilmikosine Gram pozitif mikroorganizmalar ve Pasteurella haemolytica, Haemophilus sumnus, Pasteurella multocida, gallisepticum, M. synovia, Mycoplasma dispar, Ornithobacterium rhinotracheale gibi bazı Gram negatif mikroorganizmalar duyarlıdır. E. coli, Enterobacter aerogenes, Klepsiella pneumoniae, Pseudomonas aeroginosa, Salmonella ve Serratia spp. ve Actinomyces sp. dirençlidir. Tilmikosinde diğer makrolid antibiyotiklerde olduğu gibi düşük serum konsantrasyonuna karşın yüksek doku dağılımı özelliğine sahiptir. Broilere 75 mg/l 3 gün süreyle oral yolla verilen tilmikosinin 84 saat sonra pik plazma düzeyi 10 g/ml olarak ölçülmüştür. Uygulamadan 48 saat sonra akciğer doku konsantrasyonu 2.3 g/ml ve hava kesesi konsantrasyonu 3.29 g/ml olarak bildirilmiştir.  


BİO-TİLMOX Oral Çözelti; Etçi tavuk ve hindilerde gallisepticum, M. synovia, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida ve tilmikosine duyarlı diğer mikroorganizmaların yol açtığı solunum yolu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. 


Tilmikosinin etçi tavuk ve hindilerdeki dozu 15-20 mg/kg canlı ağırlık gündür. 1000 kg canlı ağırlık için 60 – 80 ml ilaç içme suyuna günlük doz olarak eklenir. Uygulamaya 3 gün devam edilir. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirde doz pratik olarak yandaki şekilde hesaplanır 0.2, 0.5 ve 1 Lt'lik polietilen şişelerde takdim edilmiştir.

 
 
 
Biomedsol.net  |  Her hakkı saklıdır.  | 

Marka Danışmanı Doruk Demirci