Her gramında 800mg Amoksisilin baza eşdeğer Amoksisilin trihidrat içeren beyazımtırak antibakteriyel çözelti tosudur.

 


Bio-AMOXY Oral Çözelti Tozu, amoksisilin'e duyarlı birçok Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı bakterisid etkili, geniş spektrumlu bir formülasyondur. Amoksisilin, beta-laktam grubu yarı sentetik bir penisilin olup, bakteri hücre duvarı sentezini inhibe eder.

Bakterilerin amoksisiline duyarlılığı şöyledir:
Duyarlı bakteriler: Beta hemolitik Streptococcus sp.'leri de içeren çoğu Gram pozitif bakteriler (Strep. agalactiae, S. canis, S. zooepidemicus, S. dysgalactiae, S. suis, S. uberis, Bacillus anthracis, Actinomyces sp., çoğu Corynebacter sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, çoğu Listeria monocytogenes), bazı anaeroblar (Clostridium sp., çoğu Fusobacterium sp., bazı Bacteroides sp.), bazı Gram negatif aeroblar (Haemophilus somnus), Borrelia sp., Leptospira sp., Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Moraxella sp., Pasteurella sp.

Bio-AMOXY Oral Çözelti Tozunun oral yolla uygulanması sonrası amoksisilin, iyi bir şekilde emilir ve süratle vücut sıvılarına ve dokularına yayılır. Özellikle solunum ve üriner sistem organları, yumuşak dokular, deri ve mukozalarda yüksek yoğunluklara ulaşır. Vücuttan idrar yoluyla atılır. 


Etlik piliç ve hindilerde amoksisiline karşı duyarlı Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizmaların neden olduğu sistemik ve lokal bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. BİO-AMOXY Oral Çözelti Tozu, Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Pasteurella sp., Salmonella sp., Haemophilus sp., Clostridium sp. ve E.coli'nin neden olduğu enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. 


Etçi tavuk ve hindilerde içme suyunda eritilerek oral yolla kullanılır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde sağıtıcı dozu 20 mg/kg C.A. gün'dür. Uygulamaya 3-5 gün devam edilir. Günlük uygulamalarda süreklilik gerekli değildir. Günlük doz bir defada verilebilir. Doz pratik olarak yandaki gibi hesaplanır: 


500 g ve 1000 g'lık polietilen kavanozlarda takdim edilmiştir.

 
 
 
Biomedsol.net  |  Her hakkı saklıdır.  | 

Marka Danışmanı Doruk Demirci