Beher gr.da 500mg Florfenikol içeren, beyaz-krem renkli, kokusuz, ince partiküllü bir tozdur.

 

 

 

Florfenikol, thiamfenikolun monofluorinat derivesi olup kloramfenikol farkı p-nitro grubu yerine, p-metil sulfonil grubu içermesidir. Kloramfenikol ve thiamfenikole oranla daha geniş bir spektuma sahip olup, onların tesir etmediği gram pozitif ve negatif patojenlerden; Citobacter, Proteus, Shigella, Aeromonas, Pseudomanas, E.coli, Salmonella, Klebsiella, Acinobacter, Vibrio sp. Yersinia sp. Streptococcus, Staphylococcus türlerine eksi yüksek düzeydedir. Florfenikolün bu yüksek etkinliği, hidroksil grubundaki 3. Karbon yerine geçen florinin, bakteriyel enzimatik asetilasyonunu önlemesine dayanır. Bakteri ribozomlarında protein sentezini engelleyip, balterisid ve bekteriostatik etki gösterir. Florfenikol, (5-15 C'lik sıcaklıktaki suda yaşayan balıklarda oral yolla hızla çok yüksek oranda emilir. %96.5 tüm vücut doku ve organlarına dağılır. 10mg/kg'lık dozda 10,3 saatte 4mcg/lt'lik pikserum konsantrasyonuna ulaşır. 12,2 saatlik yarılanma ömrüne sahiptir. Hızla metabolize edilerek, Florfenikol Amin metabolitine dönüşerek vücuttan atılır. Eliminasyonu total klearens 1,4ml/dk/kg'dır.

 

 

BİO-PHENİCOL %50 FISH Veteriner İlaçlı Premiks; tatlı su –alabalık,sazan- ve tuzlu su balıklarında –çipura, levrek, kalkan, somon, mercan- hastalık etkeni olan gram negatif ve pozitif çok sayıda bakteri üzerine etkilidir.
Alabalıklarda: Furunkulozis –Aeromonas Salmonicida- Kızıl Ağız Hastalığı –Yersinia Ruckeri- Bakteriyel Hemorajik Septisemi – Aeromonas hydrophila, A.punctata, A.sobria, Pseudomanassp.- Kolumnaris hastalığı –Flexibacter Columnaris- Lactococcus sp ve Enterecoccus sp'lerin neden olduğu hastalıklar, Rainbow Trout Fry Sendrom –Cytophaga Psycrophila-
Çipura ve levreklerde; Vibriosis – Vibrio Anguillarum, V. Alginolyricus, V.ordali; V. Vulnificus- Pasteurellozis –Photobacterium Damsela sp. piscidida- Bacterial Gill Diseas; Myxobacter Septisemi –Flexibacter sp, Cytophaga sp- gibi hastalıklarda kullanılır.


 

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tacsiye edilmediği sürece; Bio-PHENİCOL %50 FISH Veteriner İlaçlı Premiks balık yemleri ile karıştırılarak oral yolla uygulanır. Tatlı veya tuzlu suda etkinliğini korur.
İlaçlı yem oranı suyun sucaklığı ve balıkların canlı ağırlığına göre değişebilir. İlaçlı yem verilmeden önce balıklar 12-24 saat aç bırakılmalıdır. Fakmakolojik doz; 10mg/kg c.a. Florfenicol olup 10 gün süre ile balık yemlerine katılarak uygulanır. Pratik doz: 0.02 gr/kg c.a. hesabıyla balık yemlerine karıştırılırak uygulanır.

 

 

0,5 – 1- 5 kg'lık, ağzı alimunyum folyo ile kapatılmış plastik kavanozlarda kutusuz olarak takdim edilmiştir

 

 
 
 
Biomedsol.net  |  Her hakkı saklıdır.  | 

Marka Danışmanı Doruk Demirci